Green and Red Day

We are having a green and red day on Friday, children can dress up in red and green colours.  We ask that the children bring in €2 please and the proceeds will go towards purchasing a tunnel for gardening.

Mums ir zaļā un sarkanā diena piektdien, bērni var pārģērbties sarkanā un zaļā krāsas. Mēs lūdzam, ka bērni celt € 2 Lūdzu, un ieņēmumi tiks novirzīti iegādājoties tuneli dārzkopība.

Mes, turintys žalią ir raudoną dieną, penktadienį, vaikai gali apsirengti raudona ir žalia spalvomis. Mes prašome, kad vaikai atsineša € 2 Prašome, o gautos lėšos bus eiti link perkant sodo tunelį.

Jesteśmy po zielony i czerwony dzień w piątek, dzieci mogą ubierać się w kolory czerwony i zielony. Pytamy, że dzieci wprowadzą w € 2 proszę i wpływy zostaną przeznaczone na zakup tunelu dla ogrodnictwa.